ALGEMENE VOORWAARDEN

BETALING

Betalingen geschiede 50% voor aanvang van de werkzaamheden. De overige 50% dient binnen 14 dagen na oplevering te zijn voldaan. Uitzonderingen uitsluitend per schriftelijk overleg.

COPYRIGHT

Op de door ons gemaakte designs en artworks rust auteursrecht. Foto’s van het productieproces als wel het eindresultaat blijven ons eigendom en blijft beschikbaar voor eigen promotie op social media, website en drukwerk. Het is niet toegestaan bovenstaand benoemde beelden te hergebruiken, al dan niet aangepast.